T  a  x  i  s  p  l  a  n

Το γραφείο μας αποτελεί μια σημαντική πρόταση στο τομέα της παροχής λογιστικών , φοροτεχνικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Η πολύχρονη εμπειρία μας και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 
 

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα (Α.Ε, Ε.Π.Ε , Ι.Κ.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας την οργάνωση και την εποπτεία των λογιστηρίων τους καθώς και την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων στην έδρα τους ή στα γραφεία μας.

Σε συνεργασία με εταιρίες μηχανογράφησης - υπηρεσιών διαδικτύου και έμπειρους τεχνικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αναλαμβάνουμε την πλήρη μηχανοργάνωση και ηλεκτρονική ανάπτυξη των επιχειρήσεων σας.  

Επίσης απευθυνόμαστε και σε φυσικά πρόσωπα  (μισθωτούς,συνταξιούχους κλπ)  για την παροχή φορολογικών συμβουλών, σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων φορολογίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ κλπ) , εκτύπωση εκκαθαριστικών , ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων, έκδοση κλειδαρίθμου κ.λ.π   

Τέλος παράλληλη  δραστηριότητά μας αποτελεί  η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με καταξιωμένες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες (ALLIANZ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ) σε τομείς της ασφάλισης Περιουσίας (επιχειρήσεων-κατοικιών), Αστικής Ευθύνης, Υγείας αλλά και Αυτοκινήτων.